Sdružujeme SEO profesionály

SEO Asociace

Člen Asociace SEO

Člen Asociace SEO (ASEO), který řádně plní své povinnosti, a který se dobrovolně zavázal dodržovat profesní etický kodex Asociace SEO, je oprávněn prezentovat své členství v Asociaci SEO, prostřednictvím označení „Člen Asociace SEO“ nebo „Člen ASEO“ a užíváním ochranné známky Asociace SEO v souladu s platným grafickým manuálem pro užívání ochranné známky.

Člen Asociace SEO vždy jedná tak, aby zachoval dobrou pověst SEO oboru a oborů souvisejících a je si vědom toho, že dodržování stanovených pravidel a sounáležitost k Asociaci SEO jej řadí mezi důvěryhodné subjekty v rámci SEO.

Celý článek...
 

Základní cíle Asociace SEO

1

Poskytování informací o všech aspektech SEO odborné i širší veřejnosti a popularizace oboru SEO.

2

Integrace subjektů působících v SEO a komunikace mezi nimi, zastupováním svých členů a hájení jejich zájmů ve vztazích s třetími subjekty.

3

Standardizace SEO služeb a prosazování profesního etického kodexu SEO služeb.

4

Aktivní účast při případném vytváření a prosazování právních předpisů upravujících poskytování SEO služeb, či oborů souvisejících.

5

Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v České republice i v zahraničí s účastí na přípravě změn případných právních předpisů týkajících se SEO služeb nebo oborů souvisejících.

 

Jak se stát členem ASEO ?

Členství v Asociaci SEO je dobrovolné a členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která:

Celý článek...
 
SEO Asociace

Člen Asociace SEO je oprávněn prezentovat své členství užíváním ochranné známky ASEO.

razitko1

Členové ASEO

Právě připojeni - hostů: 3